Jednym z elementów występujących przy tworzeniu (zwłaszcza średnio- i długookresowych) planów dotyczących przyszłej działalności oraz kierunków rozwoju przedsiębiorstwa jest uwzględnienie logistycznego punktu widzenia na takie kwestie jak: zaopatrzenie, polityka zarządzania zapasami, produkcja, sposób realizacji zamówień czy sprzedaż dóbr i usług. Logistyka oraz decyzje z nią związane powinny, bowiem dążyć w dłuższym okresie czasu do osiągnięcia 3 podstawowych założeń wpisanych w sposób prowadzenia praktycznie każdego dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa:Czytaj dalej