Kierowcą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, odbyła naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora i zdała egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.Czytaj dalej

Najczęstsze wypadki na drogach powodowane są głównie przez osoby starsze, które ukończyły już 60-ty rok życia. Problemy mogą być różne, jednak do najpopularniejszych zalicza się przede wszystkim słaby wzrok i brak orientacji w terenie. Starsze osoby mają znacznie wolniejszy czas reakcji na wszelkie bodźce zewnętrzne. Mimo świadomości swojego nieco już gorszego stanu zdrowia, starsze osoby bez ogródek wsiadają za kierownicę. Nie zdają sobie jednak sprawy z konsekwencji, które mogą wyniknąć z ich obecności na drodze. Aby się ich ustrzec, konieczne jest wykonanie niezbędnych badań, które po konsultacji z lekarzem dowiodą, czy dana osoba może jeszcze prowadzić samochód.Czytaj dalej