Ukraina to ważny partner handlowy Polski. Regularna wymiana handlowa sprawia, że liczne polskie firmy transportowe regularnie obsługują ten kierunek. Kierowcy wybierający się na Ukrainę powinni pamiętać, że przepisy drogowe w tym kraju nieco różnią się od tych obowiązujących w Polsce, dlatego też, aby później uniknąć nieprzyjemnych spotkań z ukraińską policją, warto zapoznać się z nimi przed wyjazdem.Czytaj dalej

Dyżur to tak naprawdę czas, w którym kierowca pozostaje w gotowości do wykonywania swoich obowiązków w ramach swojej pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Dotyczy to okresu poza normalnym czasem pracy. Jest to tzw. zwykły dyżur. Jeśli podczas takiego okresu bycia do dyspozycji pracodawcy pracownik nie wykonywał pracy, to nie jest on zaliczany do tzw. czasu pracy. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy z dnia 16 kwietnia 2004 roku do czasu pracy nie zalicza się również nieusprawiedliwionych postojów czy dobowego nieprzerwanego odpoczynku.Czytaj dalej

Tankowanie w granicach Unii Europejskiej jest stosunkowo wygodne, ponieważ nawet mimo różnic cenowych w poszczególnych krajach, na większości stacji swobodnie zapłacić można jedną wspólną walutą euro. To jednak sprawia, że dużo łatwiej o porównania i zestawienia cen paliw w poszczególnych krajach. Wydawać by się mogło, że teoretycznie cena paliw na stacjach benzynowych powinna być skorelowana odpowiednio z zamożnością społeczeństwa i stanem gospodarki, jednak jak pokazuje większość rankingów – Polacy mimo dość przeciętnych jak na UE zarobki, płacą bardzo dużo w porównaniu do innych nacji. Czytaj dalej

W Niemczech, podobnie jak w Polsce istnieje zakaz poruszania się po wszystkich drogach (także autostradach) w niedziele i święta, a także w okresie wakacyjnym, samochodów ciężarowych. W odróżnieniu od naszego kraju limit wagowy jest zmniejszany do 7, 5 tony masy całkowitej. Obowiązują też inne godziny wyłączenia z ruch samochodów ciężarowych. W Polsce zakaz poruszania się w wakacyjne weekendy obowiązuje na drogach miedzy 8, a 14 po południu, w Niemczech od 7 do 20.Czytaj dalej

Kierowcą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, odbyła naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora i zdała egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.Czytaj dalej

Najczęstsze wypadki na drogach powodowane są głównie przez osoby starsze, które ukończyły już 60-ty rok życia. Problemy mogą być różne, jednak do najpopularniejszych zalicza się przede wszystkim słaby wzrok i brak orientacji w terenie. Starsze osoby mają znacznie wolniejszy czas reakcji na wszelkie bodźce zewnętrzne. Mimo świadomości swojego nieco już gorszego stanu zdrowia, starsze osoby bez ogródek wsiadają za kierownicę. Nie zdają sobie jednak sprawy z konsekwencji, które mogą wyniknąć z ich obecności na drodze. Aby się ich ustrzec, konieczne jest wykonanie niezbędnych badań, które po konsultacji z lekarzem dowiodą, czy dana osoba może jeszcze prowadzić samochód.Czytaj dalej

Ten system pracy został uregulowany w ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Na czym on dokładnie polega? Na ustalonym z góry rozkładzie jazdy, który uwzględnia jedną przerwę w ciągu dnia pracy. Co ważne, taka pauza nie może trwać więcej niż 5 godzin. Wynika to z prostej rachuby. Czas pracy wraz z przerwą nie może przekroczyć 13 godzin, gdyż tylko w takim przypadku możliwe jest zapewnienie 11 godzinnego odpoczynku dziennego. Czytaj dalej

Kierowcy z zadowoleniem w ostatnim roku odwiedzali stacje paliw. Zamieszania na światowych rynkach paliw związane ze zniesieniem embarga na ropę z Iranu, walka o zbyt rapy na Chińskim rynku miedzy Rosją a krajami arabskimi i w konsekwencji wciąż spadająca cena baryłki ropy. Obecnie mamy najtańsze paliwo od ponad 5 lat. Dziś wspominając sytuacje, w której za jeden litr musieliśmy płacić 6 PLN brzmi, jak nieprzyjemne zdarzenie z historii, o którym nikt już nie chce pamiętać. Według analityków i ekspertów w nowym roku możemy liczyć na dalsze spadki cen paliw, zwłaszcza oleju napędowego.Czytaj dalej