Czas pracy zawodowych kierowców w UE

Praca zawodowych kierowców jest bardzo trudna. Wymaga dużego skupienia i koncentracji, szybkiego refleksu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na drodze. Stąd tak duże zainteresowanie zarówno polskich ustawodawców jak i prawodawców w Brukseli tematem związanym z uregulowaniem czasu pracy kierujących pojazdami. Na terenie naszego kraju obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Jest ona zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 (WE). Zatem na terenie Unii Europejskiej w tym zakresie przepisy są identyczne. To w znaczącym stopniu ułatwia sprawę wszelkim firmom zajmującym się transportem międzynarodowym. Przejrzyste, jednolite i czytelne uregulowania stanowią spore udogodnienie. Nie trzeba orientować się w normach prawnych występujących na terenie różnych państw. Kogo jednak dotyczą takie uregulowania prawne? Odnoszą się one do pojazdów z naczepą lub przyczepą o łącznej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i pojazdów pasażerskich do przewozu powyżej 9 osób wraz z kierowcą.

Dzienny i tygodniowy okres prowadzenia pojazdów

Jak to dokładnie wygląda z czasem pracy zawodowych kierowców? Sprawa jest prosta. Mogą prowadzić pojazd 9 godzin dziennie. Dwa razy w tygodniu czas ten można wydłużyć do 10 godzin. Decyzję w tej kwestii może podjąć zarówno kierowca jak i jego szef. Jednak taki okres pracy musi mieć miejsce między dwoma dziennymi odpoczynkami lub między jednym dziennym a tygodniowym wypoczynkiem. Taki dzienny odpoczynek to zgodnie z przepisami prawnymi nieprzerwany okres 11 godzin, który kierowca może przeznaczyć na relaks. Z kolei tygodniowy odpoczynek to nieprzerwany okres 35 godzin wypoczynku. Ponadto, po 4,5 godzinach jazdy kierowca musi zrobić 45-minutową przerwę. Podczas niej nie wolno prowadzić żadnych pojazdów.  Odpowiednie uregulowania dotyczą nie tylko dziennej normy prowadzenia pojazdów, ale także tygodniowej. Wynosi ona maksymalnie 56 godzin w pierwszym tygodniu. W przeciągu dwóch następujących po sobie tygodni można prowadzić pojazdy przez łącznie 90 godzin. To oznacza, że w przypadku wykorzystania maksymalnej normy w pierwszym tygodniu (56 godzin) to w drugim można już jeździć tylko 36 godzin.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów?

Czy dany kierowca stosuje się do wyżej wymienionych zasad bardzo łatwo sprawdzić podczas zwykłej kontroli drogowej. Kierujący pojazdem musi w takiej sytuacji okazać tzw. wykresówki za ostatnich 28 dni. Wykresówki obrazują czas pracy i odpoczynku danego kierowcy. Za przekroczenie dziennego okresu pracy grozi mandat karny w wysokości 100 zł za pierwszą godzinę i 200 zł za każdą kolejną. Za przekroczenie tygodniowego okresy prowadzenia pojazdu o 30 minut lub więcej (do dwóch godzin) nałożona zostanie kara finansowa w wysokości 50 zł. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę płaci się już 100 zł. Wszystko zostało określone w taryfikatorze mandatów karnych. Dlatego warto dokładnie przestrzegać ustalonych reguł. W przypadku wychwycenia wykroczenia nie ma co liczyć na pobłażliwość służby mundurowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *