Miejsce logistyki w strategii firmy

Jednym z elementów występujących przy tworzeniu (zwłaszcza średnio- i długookresowych) planów dotyczących przyszłej działalności oraz kierunków rozwoju przedsiębiorstwa jest uwzględnienie logistycznego punktu widzenia na takie kwestie jak: zaopatrzenie, polityka zarządzania zapasami, produkcja, sposób realizacji zamówień czy sprzedaż dóbr i usług. Logistyka oraz decyzje z nią związane powinny, bowiem dążyć w dłuższym okresie czasu do osiągnięcia 3 podstawowych założeń wpisanych w sposób prowadzenia praktycznie każdego dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa:

1. Redukcja kosztów

Poszukiwanie najbardziej korzystnej lokalizacji magazynów oraz ekonomicznych form obsługi transportowej, celem zmniejszenia kosztów związanych z przemieszczaniem oraz składowaniem produktów logistycznych.
Dowiedz się czym jest karta kierowcy i skutecznie redukuj koszty

2. Zmniejszenie nakładów kapitałowych

Redukcja nakładów inwestycyjnych osiągana poprzez skrócenie czasu zwrotu z tych inwestycji. Sposobem na realizację tego założenia jest zastosowanie odpowiednich „zastępstw”. Na przykład zamiast budować nowe magazyny można wprowadzić system dostaw Just-in-Time czy też uniknąć zwiększającego się udziału usług logistycznych poprzez rozpoczęcie prowadzenia działań transportowych we własnym zakresie.

3. Poprawa poziomu obsługi klientów

Zwiększony nakład i zaangażowanie związane z tworzeniem i utrzymaniem dobrych relacji z klientem, stanowią podstawę do budowania z nim trwałych relacji lojalnościowych. Są one niezwykle ważne dla utrzymania stabilności działania firmy oraz jej dalszego rozwoju – usatysfakcjonowany klient z chęcią podejmuje dalszą współpracę i udziela cennych rekomendacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *