Praca u dwóch pracodawców

Każdy pracownik zatrudniony w wymiarze jednego etatu jest zobowiązany do przepracowania czterdziestu godzin tygodniowo. Z pozostałym czasem może robić, co chce, zatem może również podjąć pracę na dodatkowym etacie. Nieco inaczej ma się sprawa z zawodowymi kierowcami.
Kierowca zawodowy podlega szczególnym przepisom dotyczącym sposobu mierzenia czasu pracy. W samochodach zamontowane są tachografy rejestrujące dokładnie przepracowane godziny oraz wszystkie wymagane prawem przerwy. Związane jest to z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zakłada się, że tylko wypoczęty kierowca może sprawnie prowadzić pojazd i szybko reagować na różne zagrożenia na drodze. Stąd konieczność szczegółowej rejestracji czasu pracy i użycie urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z prawem tygodniowy czas pracy kierowcy wynosi 40 godzin i może zostać wydłużony do 48 godzin. W szczególnych wypadkach może zostać on wydłużony do 60 godzin tygodniowo pod warunkiem, że godziny nadliczbowe zostaną rozliczone w kolejnych tygodniach i w pełnym cyklu rozliczeniowym zostaną niejako zwrócone kierowcy w postaci dodatkowego czasu wolnego.
Kierowca, który zdecyduje się na pracę u dwóch pracodawców podlega tym samym obostrzeniom. Oznacza to, że jeśli zdecyduje się na pracę u dwóch pracodawców, to jego czas pracy w dwóch firmach będzie się sumował. Nie jest więc możliwa praca na dwóch pełnych etatach kierowcy zawodowego w dwóch różnych firmach. Kierowca może natomiast przyjąć zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin u dwóch przewoźników pod warunkiem, że zsumowany czas pracy nie będzie przekraczał dozwolonego tygodniowego wymiaru pracy. Rozwiązanie to zostało podyktowana próbą wyeliminowania ewentualnych przypadków nadużyć. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w których jeden podmiot rejestrowałby dwie firmy o takim samym profilu działalności i zatrudniał pracowników w obu firmach, aby w ten sposób obejść przepisy dotyczące tygodniowego wymiaru pracy. Ustawodawca postanowił uniemożliwić takie rozwiązanie i stąd wprowadzenie ograniczeń.
Jak w wielu przypadkach, tak i w tym od przepisów zasadniczych są jednak wyjątki. Ograniczenia wymienione powyżej nie dotyczą prowadzenia pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3, 5 tony oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu osób, których konstrukcja pozwala na przewóz maksymalnie dziewięciu osób łącznie z kierowcą. W tych wypadkach nie stosuje się przepisów o rejestracji czasu pracy kierowcy, zatem możliwe jest podjęcie zatrudnienia na dodatkowym etacie.

Zatem kierowca popularnego TIRa zatrudniony w pełnym wymiarze nie może podjąć dodatkowej pracy jako kierowca podobnego pojazdu. Niemniej jednak w swoim czasie wolnym może wykonywać inną pracę, która nie będzie wymagała od niego rejestracji czasu przy pomocy karty kierowcy. Taką pracą może być np. przewóz rzeczy mniejszym samochodem, na który nie wymagane jest uprawnienie kierowcy zawodowego. Takiej pracy nikt nie może mu zabronić, ponieważ nie będzie w niej rejestrował czasu pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *