Problemy rynku usług transportowych i spedycyjnych

Spedycja i transport to sektory gospodarki o rosnącym udziale w sektorze usługowym. W warunkach polskich przewoźnicy i spedytorzy muszą się jednak mierzyć z rozmaitymi problemami, specyficznymi dla sytuacji w kraju.

Jednym z tych problemów, szczególnie ważnym w przypadku usług o zasięgu lokalnym, czy krajowym jest zły stan infrastruktury drogowej. Inwestycje z roku 2012 nie pokryły całkowitego zapotrzebowania na nowe trasy i autostrady. Szczególnie cierpi na tym niemal pozbawiony dróg szybkiego ruchu wschodni region Polski. Dodatkowo, wysokie opłaty za korzystanie z autostrad (spedytorzy i przewoźnicy szczególnie mają tu na myśli opłaty pobierane przy wjeździe na Autostradę Wielkopolską, przy jednoczesnym ograniczeniu alternatywnych tras transportowych) podnoszą koszty świadczenia usług przewozowych i ryczałtów spedycyjnych. Problemem jest także mała intermodalność rynku i oparcie go głównie o transport samochodowy z pominięciem innych gałęzi takich jak transport morski.

Innym problemem z jakim muszą mierzyć się firmy świadczące usługi spedycyjne jest niedobór pracowników. Popyt na kierowców jest większy niż ich rynkowa podaż, średnia wieku jest dość wysoka (co niestety przekłada się na niższą sprawność psychomotoryczną) i brakuje ośrodków systematycznego kształcenia kierowców. Jednocześnie czas ich pracy jest precyzyjnie regulowany przez obostrzenia zarówno ze strony Unii Europejskiej jak i rodzimych organów legislacyjnych.

Sytuacji nie ułatwia rosnąca liczba innych przepisów i regulacji prawa cywilnego, do których muszą dostosować się firmy z branży transportowej. Pozostaje mieć nadzieję na zmieniającą się sytuację gospodarczą i polityczną kraju, która poprawi warunki pracy i funkcjonowanie spedycji i przewozów zarówno krajowych jak międzynarodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *