Dyżur to tak naprawdę czas, w którym kierowca pozostaje w gotowości do wykonywania swoich obowiązków w ramach swojej pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Dotyczy to okresu poza normalnym czasem pracy. Jest to tzw. zwykły dyżur. Jeśli podczas takiego okresu bycia do dyspozycji pracodawcy pracownik nie wykonywał pracy, to nie jest on zaliczany do tzw. czasu pracy. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy z dnia 16 kwietnia 2004 roku do czasu pracy nie zalicza się również nieusprawiedliwionych postojów czy dobowego nieprzerwanego odpoczynku.Czytaj dalej