Dyżur to tak naprawdę czas, w którym kierowca pozostaje w gotowości do wykonywania swoich obowiązków w ramach swojej pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Dotyczy to okresu poza normalnym czasem pracy. Jest to tzw. zwykły dyżur. Jeśli podczas takiego okresu bycia do dyspozycji pracodawcy pracownik nie wykonywał pracy, to nie jest on zaliczany do tzw. czasu pracy. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy z dnia 16 kwietnia 2004 roku do czasu pracy nie zalicza się również nieusprawiedliwionych postojów czy dobowego nieprzerwanego odpoczynku.Czytaj dalej

Najczęstsze wypadki na drogach powodowane są głównie przez osoby starsze, które ukończyły już 60-ty rok życia. Problemy mogą być różne, jednak do najpopularniejszych zalicza się przede wszystkim słaby wzrok i brak orientacji w terenie. Starsze osoby mają znacznie wolniejszy czas reakcji na wszelkie bodźce zewnętrzne. Mimo świadomości swojego nieco już gorszego stanu zdrowia, starsze osoby bez ogródek wsiadają za kierownicę. Nie zdają sobie jednak sprawy z konsekwencji, które mogą wyniknąć z ich obecności na drodze. Aby się ich ustrzec, konieczne jest wykonanie niezbędnych badań, które po konsultacji z lekarzem dowiodą, czy dana osoba może jeszcze prowadzić samochód.Czytaj dalej

Ten system pracy został uregulowany w ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Na czym on dokładnie polega? Na ustalonym z góry rozkładzie jazdy, który uwzględnia jedną przerwę w ciągu dnia pracy. Co ważne, taka pauza nie może trwać więcej niż 5 godzin. Wynika to z prostej rachuby. Czas pracy wraz z przerwą nie może przekroczyć 13 godzin, gdyż tylko w takim przypadku możliwe jest zapewnienie 11 godzinnego odpoczynku dziennego. Czytaj dalej

Zgodnie z prawem większość zawodowych kierowców posiada dokument zwany kartą kierowcy. Dokument ten zawiera podstawowe dane osobowe kierowcy, zdjęcie i podpis i służy głównie od rozliczania czasu pracy w tachografach cyfrowych. Rozpowszechnienie się tego typu urządzeń spowodowało, że karty są coraz popularniejsze i sukcesywnie wypierają tradycyjne tachografy.
Stosowanie karty kierowcy pozwala uprawnionym służbom do precyzyjnego i elektronicznego odczytu wszystkich danych związanych z pracą kierowcy. Wkładając kartę do czytnika można sprawdzić nie tylko godziny pracy i częstotliwość przerw.Czytaj dalej