Kierowcą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, odbyła naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora i zdała egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.Czytaj dalej

Zgodnie z prawem większość zawodowych kierowców posiada dokument zwany kartą kierowcy. Dokument ten zawiera podstawowe dane osobowe kierowcy, zdjęcie i podpis i służy głównie od rozliczania czasu pracy w tachografach cyfrowych. Rozpowszechnienie się tego typu urządzeń spowodowało, że karty są coraz popularniejsze i sukcesywnie wypierają tradycyjne tachografy.
Stosowanie karty kierowcy pozwala uprawnionym służbom do precyzyjnego i elektronicznego odczytu wszystkich danych związanych z pracą kierowcy. Wkładając kartę do czytnika można sprawdzić nie tylko godziny pracy i częstotliwość przerw.Czytaj dalej

Praca zawodowych kierowców jest bardzo trudna. Wymaga dużego skupienia i koncentracji, szybkiego refleksu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na drodze. Stąd tak duże zainteresowanie zarówno polskich ustawodawców jak i prawodawców w Brukseli tematem związanym z uregulowaniem czasu pracy kierujących pojazdami. Na terenie naszego kraju obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Czytaj dalej